MINI BAGER TB 210 R

KOMPAKTNI MINI I MIDI BAGERI

Težina (kg)

1.177

Širina (mm)

750/1.020*

Visina (mm)

 2.190

Max. dubina kopanja (mm)

1.755

Snaga motora ISO 14.396 (kW)

8.8

Snaga motora ISO 14.396 (PS)

11.9

Brzina (km/h)

3.7

*  Širina sa hidrauličnim proširenjem tragova, bez ogledala;

Hidraulični čekić
Trake za podizanje bagera
Utovarna rampa