Novi sistem brzo promenljive ploče sa integrisanim hidrauličnim crevima

PRIKJUČCI ZA GRAĐEVINSKE MAŠINE

Kada menjate vezu, hidraulične linije se automatski povezuju.

            Prednosti:

  • Brza I laka zamena priključaka iz kabine;
  • Garancija za ispravnost veze;
  • Nema opasnosti od pogresnog povezivanja hidrauličnih linija;
  • Kompaktan dizajn;
  • Brze spojnice su zaštićene od prljavštine;
  • Omogućava vizuelnu kontrolu rada pri vezivanju;
  • Smanjuje rizik od povreda na radu;
  • Za mašine sa radnom težinom 3,5 – 15 tona.
MINI BAGER TB 240 KAB
MINI BAGER TB 240 BK
MINI BAGER TB 250 KAB
MINI BAGER TB 250 BK
MINI BAGER TB 260
MINI BAGER TB 290
MINI BAGER TB 1140 SER 2
MINI BAGER TB 2150
MINI BAGER TB 2150 R
MINI BAGER TB 138 FR
MINI BAGER TB 153 FR
MINI BAGER TB 280 FR
MINI BAGER TB 295 W
MINI BAGER TB 1160 W